SÚŤAŽ „S PRODUKTAMI Da Vinci Academia VYHRÁVA KAŽDÝ“

Vernostný program 4 + 1 ZADARMO

Za 4 čiarové kódy z akéhokoľvek produktu Da Vinci Academia získate ZADARMO 1 výrobok, ktorý si sami vyberiete z nižšie uvedeného zoznamu.

Vložte do obálky akékoľvek 4 čiarové kódy z akéhokoľvek výrobku Da Vinci Academia.

Ďalej vložte do obálky lístok, na ktorý napíšete názov jedného z požadovaných výrobkov ZADARMO:
HEMOSTOP® SYNBIO – 30 tob.*
HEMOSTOP GÉL® – 75 ml
Coenzym EXTRA! – STRONG – 30 tob.*
SILYMARÍN DUO – 30 tob.*
GinkgoMAX+Lecitín – 30tob.*
OCUTEIN Forte – 30 tob.*
OCUTEIN BRILLANT – 30 tob.*
*výživové doplnkyObálku pošlite na adresu:
Simply You Slovakia s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina…a nezabudnite pripísať adresu, na ktorú Vám máme vybraný produkt ZADARMO poslať!

Do súťaže budú zaradení všetci zákazníci, ktorí v kalendárnom roku (t.z. od 1. januára do 31. decembra každého roka) zašlú čiarové kódy z produktov Da Vinci Academia. Jednotlivé zásielky od každého účastníka súťaže zhromažďujeme a na konci daného súťažného obdobia spočítame a vyhodnotíme.

POUKÁŽKY NA NÁKUP ELEKTRONIKY v hodnote 300,- €, 200,- €, 100,- € podľa vlastného výberu získajú TRAJA účastníci, ktorí pošlú do 31. decembra daného kalendárneho roka NAJVIAC výstrižkov s čiarovým kódom z krabičiek produktov Da Vinci Academia (jednotlivé zásielky zhromažďujeme a spočítavame) na adresu:
Simply You Slovakia s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina

Do 25. februára prebehne vyhodnotenie došlých výstrižkov za uplynulý rok a traja výhercovia budú následne kontaktovaní. Mená výhercov budú uverejnené tiež na stránkach www.DaVinciAcademia.sk

Kto sa môže zúčastniť súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len účastník). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k organizátorovi.Organizátor
Organizátorom súťaže je spoločnosť Simply You Slovakia s.r.o. so sídlom Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 35851686, DIČ: SK2020202932, zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 50288 / L (ďalej len „organizátor“ alebo „spoločnosť Simply You“).
V prípade, že si výherca bez závažného dôvodu nevyzdvihne cenu v čase, mieste a spôsobom uvedenom v zaslanom vyrozumení, resp. podľa pokynov organizátora, cena prepadne v prospech organizátora súťaže.
Výsledky súťaže určené organizátorom sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v hodnote vyššej alebo vo väčšom množstve, než aké určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto vyhranej ceny peňažné plnenie. Na ceny zo súťaže neexistuje právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži či ceny súdnou cestou je vylúčené.
V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.Ostatné podmienky:
Každý účastník udeľuje účasťou v súťaži spoločnosti Simply You Slovakia s.r.o., ako správcovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spočívajúceho v uložení osobných údajov do databázy organizátora, použitím na vyhodnotenie súťaže a zaslanie prípadnej ceny, a to na dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. Účastník má podľa zákona č. 122/2013 Zb., právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla organizátora, ďalej právo požiadať správcu o informáciu o spracovaní osobných údajov a ďalej právo požiadať správcu o vysvetlenie spôsobu spracovania osobných údajov účastníka, právo požadovať, aby správca vykonal blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov účastníka. Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré účastník správcovi poskytne so súťažným kupónom.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, príp. akciu prerušiť alebo odložiť alebo zrušiť. V takom prípade účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
V prípade, že najvyšší počet bodov v danom termíne priebehu súťaže dosiahne viac účastníkov, potom bude pre získanie výhry rozhodujúci dátum odoslania súťažného kupónu resp. odovzdanie obálky s riadne vyplneným súťažným kupónom na poštovú prepravu s tým, že výhru dostane ten z účastníkov, ktorého posledná obálka s EAN kódmi bola odovzdaná na poštovú prepravu skôr. V prípade, že sa tieto dáta budú zhodovať, bude pre získanie výhry rozhodujúci celkový súčet tabliet, z ktorých boli EAN kódy doručené organizátorovi.

S Vašimi otázkami, námetmi či pripomienkami sa prosím obracajte na našu bezplatnú infolinku: 0800 132 890.

Ďalšie dôležité informácie nájdete aj na www.DaVinciAcademia.sk.

Predstavujeme Vám šťastných výhercov súťaže s Da Vinci Academiou za r. 2021. Najviac EAN kódov v priebehu roka zaslali a poukážky na nákup spotrebnej elektroniky podľa vlastného výberu získavajú:

  1.  miesto – Viliam K., Trenčín
  2.  miesto – Alena L., Liptovská Lúžna
  3.  miesto – Jana K., Bratislava

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!